FANDOM


Melitelé, Velká matko, chraň nás před zlem, před ďáblem nečistým a démony podlými, a především před spáry katakanů a nekuratů...

—úryvek z modlitby

Katakan je obvykle typem vyššího upíra, ale experti ve svém umění jako například Geralt z Rivie jej považují spíše za upíra nižší úrovně. Odůvodněním toho zařazení může být věk samotného katakana, zatím co vyšší upíři jsou staří mnoho desítek let až století, katakani jsou mnohem mladší.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.