Karolina Roberta, známá také jako "Karoberta", byla kněžna Toussaintu a prababička Anny Henrietty.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.