FANDOM


Error: soubor není platný nebo neexistuje

Kagen je město na Jaruze v Zaříčí, jižně od Angrenu. Ciri stayed there for a while, quite likely unwillingly. She was forced to spin wool and thread.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.