Error: soubor není platný nebo neexistuje

Kaer Trolde je pevnost vlastněna Crachem an Craite na Ard Skellig, největším ze Skelligských ostrovů.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.