Error: soubor není platný nebo neexistuje

Kaer Tolde je pevnost založená Crachem an Craite na Ard Skellige, největším ze Skelligských ostrovů.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.