Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki

Q7jujbxva7w21.jpg

Kaer Seren (Caer y Seren, Kaer y Seren) byla pevnost a zároveň sídlo Zaklínačské školy Gryfa. Stálo na kraji pohoří Koviru a Povissu, dál už bylo jen moře. Pevnost Kaer Seren disponovala skvělou knihovnou, bohužel toto sesbírané vědění stálo také za pádem této školy neboť mágové kteří se na zaklínače zlobili za to že nechtějí sdílet své vědomosti s čaroději, nechali školu napadnout obrovskou přívalovou vlnou a vážně poničit. Během této epizody mnoho obyvatel pevnosti zemřelo a zbytky se vydali hledat útočiště do vnitrozemí kontinentu. Zřejmě časem zemřeli při různých zaklínačských zakázkách, či jiných střetech, neboť Kaer Seren se stal neobyvatelným.

Poznámka:

Toto umístění školy bylo použito ve sbírce zaklínačských příběhů Claws and Fangs a The Witcher Role-Playing Game. Původně měla být základna Gryfů v Amellských horách (podle The Wierzmin: Gra Wyobrazni), ovšem to se změnilo když CD Projekt nakonec zvolil Amellské hory za domov Školy Medvěda.

Advertisement