FANDOM


Laith aen Undod, což se dá zhruba přeložit jako jednotná mluva, je jazyk používaný elfy z Aen Seidhe i Aen Elle v časech, kdy ještě tvořili jedinou skupinu Aen Undod. Z této nejstarší řeči se postupně vyvinul nový, značně odlišný jazyk hen llinge (lidmi označovaný jako starší mluva). Lid Aen Elle začal mluvit druhým dceřiným jazykem tohoto prajazyka, ellylonem.

Zajímavosti Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.