Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki

Laith aen Undod, což se dá zhruba přeložit jako jednotná mluva, je jazyk používaný elfy z Aen Seidhe i Aen Elle v časech, kdy ještě tvořili jedinou skupinu Aen Undod. Z této nejstarší řeči se postupně vyvinul nový, značně odlišný jazyk hen llinge (lidmi označovaný jako starší mluva). Lid Aen Elle začal mluvit druhým dceřiným jazykem tohoto prajazyka, ellylonem.

Zajímavosti[]