Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki

Jan Bekker.jpg

Jan Bekker byl prvním známým mágem který se připlavil na kontinent v jedné z prvních lodí při tzv. Prvním přistání (druhá polovina 8. století). Jeho loď s názvem „Loď vyhnanců“ byla plachetnice hozena na útesy. Již na ní použil tento čaroděj magii a uklidnil vlny. Tím že podřídil magickou sílu své moci a použil ji k záchraně lidí na palubě lodi ukázal, že magie neslouží jen jako zlá destruktivní síla, ale že může být lidem také ku prospěchu a k záchraně životů. Byl jediným čarodějem, který dokázal ovládnout všechny čtyři prvky (oheň, vzduch, vodu, zemi). Kolují o něm legendy, že přinutil vodu vytrysknout ze skal. Byl autorem knihy „Neviditelný svět“.

Pravděpodobně byl prvním Nordlingem, který mistrovsky ovládal magii starších ras. Jeho magie posloužila v severních královstvích jako silná zbraň, také jako zbraň proti nemocem, stal se velmi neocenitelným pro lékařskou vědu. Sám začal učit magii jiné talentované lidi a tak vycvičil další kouzelníky, spolupracoval s Giambattistou, když prováděl výběr nadaných dětí mezi prvními osadníky severu. Děti byli podrobeny několika testům, aby byli odhaleny tzv. zřídla. Vybrané děti pak mágové odvedli do prvního sídla mágů, hradu Mirt (Mirthe – ve staré mluvě) v Gelibolu. Mezi těmito dětmi se nalézala také později slavná Agnes z Glanville, první žena, která se stala čarodějkou.


Jan Bekker se účastnil společně s kouzelníky Geoffrey Monckem a Giambattistou založení Novigradské Unie, což bylo vlastně vytvoření ne-agresivního paktu (smlouva o neútočení) mezi vladaři, mágy, kněžími a druidy. Unie rozdělila pojetí magie a státu. Rovněž byl původním členem první kapituly mágů.