FANDOM


Ithlinne Aegli aep Aevenien byl legendární elfí léčitelka, astroložka a zřídlo.

Měla věštecké a prorocké schopnosti; její nejznámější proroctví je Aen Ithlinnespeath, tzv. Ithlinno proroctví, které přesně předpovědělo například Severní války (1239-1268) a morové rány v letech 1268, 1272 a 1294.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.