FANDOM


Books Generic other Aen Ithlinnespeath
Předpověď Ithlinne Aegli aep Aevenien

Vskutku, pravím vám, nyní nadchází věk meče a sekyry, věk vlčí. Nadchází čas Bílé zimy a Bílého světla, čas šílenství a nenávisti, TeddDeireádh — Čas konce. Svět zahyne v mrazu a neobrodí se, než východem nového slunce. Znovuzrodí se ze Starší krve – Hen Ichaer, ze zasetého zrna. Ze zrna, které nevzejde, nýbrž vyšlehne plamenem.

Ess’tuath esse! Tak se staniž! Ocekávajtež znamení! Jaká znamení to budou, ohlašuji vám: ponejprv zrudne zeme krví Aen Seidle, krví elfu…

Slavná věštba elfí věštkyně, ohlašující konec světa.

Zápisy do Deníku Editovat

Rejstřík: Ithlinino proroctví

Cena Editovat

 Nákup Prodej
60 Items Oren  12 Items Oren 


Lokace Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.