Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Ithlinino proroctví nebo též Aen Ithlinnespeath - slavná předpověď elfské věštkyně Ithlinny. Je často zmiňováno v Sáze o Zaklínači i ve hře Zaklínač.

Zápisy do Rejstříku

Journal Glossary.png
Rejstřík
Ithlinino proroctví

Ithlinino proroctví je stará elfí věštba, předpovídající konec světa. Zní takto: "Vskutku, pravím vám, nyní nadchází věk meče a sekyry, věk vlčí. Nadchází čas Bílé zimy a Bílého světla, čas šílenství a nenávisti, Tedd Deireádh – Čas konce. Svět zahyne v mrazu a neobrodí se, než východem nového slunce. Znovuzrodí se ze Starší krve – Hen Ichaer, ze zasetého zrna. Ze zrna, které nevzejde, nýbrž vyšlehne plamenem. Ess’tuath esse! Tak se staniž! Očekávajtež znamení! Jaká znamení to budou, ohlašuji vám: ponejprv zrudne země krví Aen Seidle, krví elfů…"

Elfí věštkyně Ithlinne se proslavila předpovědí zvěstující zkázu světa. Podle ní svět pokryje led a všichni lidé vyhynou. Přežijí jedině elfové, které zachrání Starší krev - Vlaštovka. Zkázu světa budou předcházet různá znamení a kataklyzma začne, až bude země zkropena krví elfů. Pak nadejde „věk nenávisti, meče a sekery, věk vlčí”, což lze chápat jako dlouhotrvající válku nebo návrat k barbarství.

Zdroje

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.