FANDOM


Idi byl králem Koviru potom, co svrhl z trůnu Baldwina Thysséna a vyhnal jeho a jeho dynastii z jejich odvěkého domova.

Během jeho vlády byli jeho radci Stregobor a Zavist; tito dva přesvědčili krále, aby zaklínače Geralta vyhnal ze země spíše, než aby mu zaplatil za zabití amfisbainy. Vlastnil také příliš rychle ubývající přesýpací hodiny.

Během "Noci nožů a pochodní" byl zabit spolu s Rhydem a celou jeho rodinou.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.