Zaklínač Wiki
Advertisement

Heribert "Hašteřivý" byl devátý král Redanie, syn Radovida IV. Holohlavého a Fiametty Cidarisské, vnuk Vizimira I. Starého a pravnuk Radovida II. Námořníka. Oženil se s urozenou šlechtičnou Dianou de Saint-Villiers a zplodil s ní syna Vizimira II., který po něm usedl na trůn s přídomkem "Spravedlivý".

Životopis[]

Heribert se s Dianou oženil potají, proti vůli svého otce. Po nástupu na trůn jeho rodina požadovala, aby se s Dianou rozvedl a vzal si jemu rovnou princeznu. On odmítl, a proto se v oficiálních análech mluví o tzv. nerovnorodém sňatku, což Dianu i všechny jejich potomky zbavuje práva na trůn. Dianě se ale dokument podařilo lehce pozměnit a závažnost tohoto údaje zatajit, a tak jejich syn po smrti Heriberta na trůn nastoupil bez jakýchkoli problémů.

Heribert byl proslulý svými rozepři s Bratrstvem čarodějů. Prosadil daň z magie a otevřeně proti nim vystupoval. Jeho politika tak vedla k tomu, že se čarodějové začali Redanii vyhýbat, čehož důsledky země pociťovala ještě dlouho po jeho smrti. Až jeho synovi, Vizimirovi II., se povedlo dosáhnout příměří.

Advertisement