FANDOM


Heribert "Hašteřivý" byl devátý král Redanie, syn Radovida IV. Holohlavého a Fiametty Cidarisské, vnuk Vizimira I. Starého a pravnuk Radovida II. Námořníka. Oženil se s urozenou šlechtičnou Dianou de Saint-Villiers a zplodil s ní syna Vizimira II., který po něm usedl na trůn s přídomkem "Spravedlivý". Proslul především svou nenávistí vůči uživatelům magie, kterým uložil zvláštní daň za jejich neobvyklé schopnosti.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.