Advertisement
Places Hengfors.png
Liga Hengfors

Hengforská liga, dříve Východní marka Koviru, také známá jako Nedamírova liga podle jeho současného vládce, je jedno ze Severních království. Během vlády Baldwina Thyssena ztratil Kovir kontrolu nad zdejší oblastí, která se následně rozdrobila na mnoho malých královstvíček a knížectví, jež byly později sjednoceny již zmíněným Caingorňanem. Aliance je pojmenovaná podle své metropole Hengforsu, což je zároveň centrum Caingornu. Region je situovaný mezi Dračí a Poštolčí hory a protéká ním řeka Braa.

Podobně jako Kovir a Poviss i Liga během Velké Války vyhlásila neutralitu.

Erb

COA Hengfors.png
Hengforsský erb

Známí občané

Liga

Města a hrady

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.