FANDOM


Heimo Cantor byl nájemný vrah, který často spolupracoval se svými parťáky Ralfem Blundenem a Krátkým Yaxou. Celé trio bylo zabito Geraltem v Anchoru, když byl na stopě Ciri a Yennefer.
„Nějak rychle zapíráš,“ vyštěkl třetí muž, vysoký a hubený jak tyčka. Vlasy měl černé a mastně se mu leskly. „Akorát se mně nezdá, že by sis moc namáhal paměť.“

„Nech ho na pokoji, Heimo,“ mávl rukou obrýlený. „Je to královský posel. Ničehož nesugeruj. Jak se zove tento station, hospodáři?“

—str. 38, Heimo Cantor a Ralf Blunden, Čas opovržení

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.