FANDOM


Hedvika z Malleore byla princezna z Malleore, devátá královna Redanie, manželka krále Vizimira II. Spravedlivého a matka budoucího krále Radovida V. a dvou jeho sester Mileny a Dalimiry. Teoreticky se po smrti svého muže v Redanii chopila vlády jako regentka, ale skutečnou moc měli Sigismund Dijkstra s Filippou Eilhart jakožto dva hlavní představitelé redanské Regentské rady.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.