FANDOM


Tw3 griffinschool

Havran je legendární zaklínač, který je pohřben nedaleko Wyzimy, hlavního města Temerie. Měl nádhernou, magickou zbroj, která byla ukována v kovárnách Hory Carbon a dokončil ji jeden z největších elfských mistrů. (Jelikož se nejednalo o lehkou zbroj ale těžší, navíc magií okouzlenou, předpokládá se, že zaklínač patřil ke škole Gryfa.) Zbytek jeho zbroje byl uložen k odpočinku společně s ním a to s náležitou úctou, což dokazuje nápis na jeho hrobce:

„Zde leží Zaklínač známý jako Havran – velký bojovník a obránce slabých. Nechť je ctěno jeho jméno.“ (Tento nápis opět napovídá, že se jednalo o Zaklínače ze školy Gryfa, právě lovci nestvůr z tohoto zaklínačského řádu, více než jiné zaklínačské školy dbali na rytířskost). Rovněž byl pohřben se svými dvěma meči, to dokazovalo jeho příslušnost k zaklínačům.

Poznámky:

Na zmínky o Havranovy narazíme pouze v první hře Zaklínače, není zde uvedeno sice, k jaké zaklínačské škole patří, ale vše ukazuje právě na Gryfa, již výše uvedené důvody tomu nasvědčují. Škola Kočky dle mého názoru nepřipadá v úvahu neboť její členové používají jiný druh zbroje a navíc nejsou zrovna známí svým rytířským chováním, dokonce nejsou pokládáni ani za čestné zaklínače.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.