FANDOM


Gryf je znám také jako bělohlavý nebo Gryphon, je tvor s tělem, nohama, ocasem a částečně i hlavou lva. Křídla, pařáty a částečně i hlava jsou však podobné orlu. Je známo, že si pohrávají se svou kořistí, kterou roztrhají na kousky.

Obvykle obývají pravěké vysočiny a staví svá hnízda na nepřístupných vrcholcích hor. Živí se velkými savci, a jelikož jsou vysoce teritoriální, často svůj revír zuřivě brání. Když se objevili první kolonisté a rozšířily se obchodní cesty, gryfové byli pověstní svými útoky na osadníky a obchodníky při obraně vlastního území. Jsou to těžcí soupeři a jejich síla by neměla být podceňována. Svou zatvrzelost a agresivitu dokáží smrtícím způsobem využít díky své schopnosti létat – snášet se na své protivníky, srážet je k zemi a nakonec je roztrhat na kousky svými drápy a zobákem.

   Jedná se o hybridy mezi obřími kočkami a dravci. Podle některých učenců se tyto nestvůry objevily během Konjunkce sfér, zatímco jiní tvrdí, že jsou to domorodé druhy, které tento svět obývaly už dávno předtím.

Zaklínač 3: Divoký hon Editovat

Záznam do bestiáře lze získat přečtením knihy Heraldická zvířata.

„Jo, napůl orel, napůl kocour, přesně jako na pánově znaku. Akorát, že tenhle v pařátech místo žezla držel mou mrtvou krávu.“

—Neznámý svědek gryfího útoku

Gryfové se kdysi nalézali jen vysoko v horách, kde lovili sviště a divoké kozy. Jednou si však uvědomili, že země obydlené lidmi skýtají mnohem bohatší a snadnější kořist, zejména krávy, ovce a pastýře. Tyto stvůry, které jsou napůl orlem a napůl divokou kočkou, se tedy během několika málo let staly ze vzácného druhu tou nejhorší škodnou sužující severní království. Obzvláště nenáviděné jsou poddruhy známé jako královští gryfovéarcigryfové.

Gryfové vyhledávají partnera na celý život, a pokud na jeho druha či družku někdo zaútočí, budou je bránit až do roztrhání těla. Z tohoto důvodu se často považují za ztělesnění odvahy, věrnosti a bojového ducha. Ten poslední rys by jim nikdo neupíral – když je někdo vyprovokuje, neustanou v útoku, dokud svého protivníka neroztrhají na cáry.

Gryfové si oběti hledají pomocí výjimečně vyvinutého čichu. Když se ke svému vybranému cíli přiblíží, vrhnou se na něj střemhlav z velké výšky. Spojení jejich svalů a vysoké rychlosti stačí k tomu, aby boj často skončil hned po prvním úderu. Pokud však oběť vzdušný útok přežije, gryf okamžitě zahájí přímý útok, ve kterém mu pomáhá ostrý zahnutý zobák a mocné pařáty.

   Rány, které rozdává, jsou hluboké a působí silné krvácení. A co je horší, gryfové nemají žádnou skutečnou slabinu – až na zranitelnost olejem vůči hybridům a jistými druhy petard.

Slabost vůči: Editovat

Kořist Editovat

  • Gryfí mutagen
  • Gryfí peří
  • Gryfí vejce
  • Trofej z gryfa
  • Mozek z příšery
  • Pařát z příšery
  • Oko z příšery
  • Srdce z příšery
  • Syrové maso
  • Nabitý prášek
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.