FANDOM


Griffin byl pátým králem Temerie narozen v roce 1160, syn krále Cedrika a královny Berengarie Thyssen. Griffin se jako král pokusil o mnoho reforem ve své zemi, plánoval změny v armádě, administrativě, školství, obchodu, průmyslu, no prostě všeho. Bohužel se mu však podařilo změnit jen velmi málo. Nejvíce změn se mu však podařilo ve vzdělávání. Tříleté bezplatné vzdělávání bylo v Temerii mnohými lidmi nazýváno „Grifinkami“. Rovněž se tomuto vladaři podařilo oddělit politiku od vlivů náboženských chrámů a kněží. Ne vždy se to obešlo bez násilí. Několik hlasitých kněží bylo popraveno, několik jich bylo uvězněno a několik vyhnáno. Proslýchá se, že jeden z kněžích na Griffina seslal kletbu jako pomstu za jeho chování ke kněžím a že tato kletba stála za jeho náhlým odchodem na věčnost ve věku 41 let. Ve skutečnosti to byl cholerik který se snadno rozhněval a v roce 1201 zemřel na infarkt. Za svou ženu pojal kněžnu Clarissu z Toussaintu (která se stala Temerskou královnou) se kterou měl jednu dceru Bienvenu, ta po jeho smrti převzala trůn.

Za zmínku stojí, že Grffin založil například vesnici Toderas ve Velenu, původně měl v plánu přeměnit Toderas v univerzální, rušné a veliké město, jakousi Temerskou obdobu Oxenfurtu. Ovšem jak se každý kdo toto místo navštívil přesvědčil, jeho plán nedosáhl takřka vůbec žádného naplnění.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.