FANDOM


Goblini jsou malé, humanoidní bytosti obývající oblasti kolem vesnic. Shlukují se do početných skupinek a jsou považováni za inteligentní, i přes jejich divošský způsob života. Jsou podobní koboldům, ale ve skutečnosti se jedná o jinou rasu. Poddruhem goblinů jsou leprechauni, které najdeme v Brokilonském lese. Dorůstají maximálně do výšky lidského dítěte.

Kultura Editovat

Ačkoli jsou značně primitivní, používají svůj vlastní jazyk. Často se spojují s koboldy, ogry a orky do zbojnických tlup.

Přístup ostatních ras Editovat

Goblini jsou chytáni a občas jsou pro pobavení davů vypuštěni do arény (např. Claremontu) proti vlkům, endregám a dalším nebezpečným stvůrám.

„Pohleďte, lidé! Dnes v aréně není ani vlk, ani goblin, ani endriaga!

—str. 136, Věž vlaštovky

Chování Editovat

Goblini jsou sociální bytosti a v jedné větší skupině mohou způsobit řádnou neplechu.

Jsou divocí a zlovolní, ničí lidská obydlí, kradou vše, co se jim zalíbí (jako kur či hornické vybavení). Největší překážku představují pro horníky, kterým často ztěžují sestup do podzemí, existují i případy, kdy goblini na horníky zaútočili. Štítí se slunečního světla a nad zemí se pohybují pouze v noci.

Historie Editovat

Goblini obývali území Severních království už v čase, kdy první lidé teprve připlouvali k jeho břehům kolem roku 760. Vedli mezi sebou několik válek, které ve výsledku pro gobliny znamenaly ústup do odlehlejších končin divočiny.

Nejznámější uskupení goblinů žilo v Poštolčích horách. Až do první poloviny 13. století kontrolovali značnou část pohoří, byli ale potlačeni lovkyní a žoldačkou Merrindou Hewroth.

Zajímavosti Editovat

  • Andrzej Sapkowski napsal fejeton pod názvem Ya hoi! Ya hoi! Ya harri hoi!, který pojednává o původu a roli goblinů a jim podobných ve fantasy. Zde si ho můžete přečíst v polštině. 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.