FANDOM


Gnómština (neoficiální pojmenování) je jednoznačně nejstarší známý jazyk ze všech starších jazyků. Mluví jí gnómové, kteří obývají území Severních království déle než kterákoli jiná rasa. Jen velmi málo osob kromě gnómů dokáže tímto jazykem promluvit či mu rozumět. 

Gnómština Čeština
gwyhyr meč z temného železa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.