Bestiary Ghoul full.png
Ghúl

Dříve to bývali lidé, kteří byli donuceni znějakého důvodu pojídat ostatní lidi. Jejich tělo a psychika se poté změní a tak mají stále hlad. Proto věčný hlad ghůlů utiší jen lidské maso, nesnědené zbytky si pak schovávají ve výklencích krypt. Pokud protivníka srazí na zem začnou ho požírat za živa, jsou zranitelní stříbrem a olejem proti mrchožroutům. [1]

Zápisy do Deníku

Tvrdí se, že ghúlové byli kdysi lidmi, kteří byli přinuceni jíst mršiny a po letech strávených v temných kryptách podlehli monstrózní změně. Věčný hlad ghúlů dokáže utišit pouze lidské maso, proto stvoření zabíjejí lidi a nesnědené pozůstatky nechávají ve výklencích svých krypt..
  • Výskyt: Ghúly je možné potkat na bojištích, hřbitovech a opuštěných kryptách.
  • Odolnosti: Ghúlové jsou imunní vůči obvyklým jedům.
  • Zranitelnost: Citlivý na stříbro a olej proti mrchožroutům; proti ghúlům je nejefektivnější silný styl, nejzkušenější zaklínači při boji se skupinou ghúlů používají styl skupinový.
  • Taktika: Pokud se jim podaří protivníka srazit k zemi, začnou ghúlové svého protivníka požírat zaživa.
  • Alchymie: Lymfa zrůdnosti, bílý ocet, ghúlí krev.

Zdroje

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.