FANDOM


Substances Ghoul blood Substances Vitriol Substances Small Nigredo

Ghúlí krev – Získávána z těl ghúlů.

Cena Editovat

 Nákup Prodej
1 Items Oren  1 Items Oren 


Zdroje Editovat

Poznámky Editovat

  • Ghúlí ostatky ji nebudou obsahovat, dokud nebudete mít záznam o ghúlovi v deníku.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.