FANDOM


Gemmera nebo Gemmeria bylo království a později jedna z provincií Nilfgaardské říše. Bylo známé pro své divoké válečníky,

jako gemmerští dudlíci. V průběhu věků někteří severští kartografové tvrdili, že Gemmera byla nejjižnější částí kontinentu a že země pod patřily jiné pevnině, ale většina ostatních považovala Ebbing za jižní hranici. V době druhé světové války však tato víra byla zjevně opuštěna.

NÁRODNÍ SYMBOLY

Flag Gemmera gra
COA Gemmera combined

HISTORIE

 • Starověk. Před věky, pobřežní oblast Gemmeru obývali elfové, jak dokládá věž větrů. V kopcích byl alespoň jeden trpasličí důl spolu se starou kovárnou a slévárnou.
 • Před dobytím. Díky obyvatelům tvrdého a drsného barbarského lidu, bylo království Gemmera nepříjemnost pro sousední země. Je známo, že alespoň jedna gemmeranská invaze byla zaměřena na Nilfgaardskou říši za vlády císaře Torrese.
  Ponderic

  Gemmerský kníže, Ponderick

  Ve druhé polovině 12. století čelila Gemmera rostoucím vlivům říše. Byli drženi v šachu vévodou Pondericem, dokud ho nezatrhli čarodějnice ze Styggy a syn jeho zavražděného bratra Woderiče.
 • Nilfgaardská provincie. Gemmera byla nakonec podrobena v roce 1226 císařem Fergusem var Emreis. Shromáždil vojsko a spojil se s silami Etolie a Vicovara, napadl zemi a vykořistil téměř celou populaci skalnatých oblastí, přičemž v některých oblastech zanechal jen málo putujících pastevců koz. Po dobytí se nejsilnější gemmeranští válečníci připojili k císařským armádám pro kořist a chaos. Gemmeranští mágové nebyli ochotni se zaprodat u císařské služby. Tento problém vedl Usurpera a Izaiáše Coehoorna k založení organizace známé jako Lovci čarodějnic , jejíž členové měli najít neregistrované magické uživatele a vzít je do hlavního města k soudu. Aby vybavil tuto organizaci, císař svolal nejúspěšnější majitele dolů v Říši a nabídl exkluzivní smlouvu tomu, kdo objeví největší zdroj dwimeritu - a jediní se našli v Gemmeře.

GEOGRAFIE a KLIMA

 • Gemmera lze rozdělit na pobřežní oblast, lesy, stepní oblasti a vyprahlé, skalnaté kopce. Neexistují žádné velké metropole ani dálnice, ale existuje několik měst a řetězců vesnic propojených dobře zavedenými polními cestami.

SPOLEČNOST

 • Gemmeřané měli monarchii sestávající z králů a vévodů s pozoruhodnou mocí , jakož i soudů s mágem a druidem poradcem. Lidé jsou velmi srdeční a upřímní, ale také násilní a krutí. Jsou to skvělí jezdci, kteří na své hřebce cvalem s vášní a láskou. Bohužel se s takovou láskou zabývají brigandáží a přivlastňováním majetku jiných lidí. Existuje dokonce krutá platba hrát gemmeriánsky, což znamená znásilnění gangem před rodinou oběti.

EKONOMIKA

 • Region je známý výrobou brambor, omáček a tvrdým sýrem. V horách, kde byly nalezeny bohaté dwimeritová

ložiska, byly zřízeny císařské doly.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.