FANDOM


Gemmera nebo Gemmeria bylo království a později jedna z provincií Nilfgaardské říše. Bylo známé pro své divoké válečníky, jako gemmerští dudlíci. V průběhu věků někteří severští kartografové tvrdili, že Gemmera byla nejjižnější částí kontinentu a že země pod patřily jiné pevnině, ale většina ostatních považovala Ebbing za jižní hranici. V době druhé světové války však tato víra byla zjevně opuštěna.

NÁRODNÍ SYMBOLY

Flag Gemmera gra
COA Gemmera combined

HISTORIE

  • Starověk. Před věky, pobřežní oblast Gemmeru obývali elfové, jak dokládá věž větrů. V kopcích byl alespoň jeden trpasličí důl spolu se starou kovárnou a slévárnou.
  • Před dobytím. Díky obyvatelům tvrdého a drsného barbarského lidu, bylo království Gemmera nepříjemnost pro sousední země. Je známo, že alespoň jedna gemmeranská invaze byla zaměřena na Nilfgaardskou říši za vlády císaře Torrese.
    Ponderic

    Gemmerský kníže, Ponderick

    Ve druhé polovině 12. století čelila Gemmera rostoucím vlivům říše. Byli drženi v šachu vévodou Pondericem, dokud ho nezatrhli čarodějnice ze Styggy a syn jeho zavražděného bratra Woderiče.
  • Nilfgaardská provincie.

Gemmeraa byl nakonec podraob roceen v [5] císařem Fergusem var Emreis. Žíznivý z jeho velkých švů dimeria, shromážroje a spojil se s silami Etolie a Vicovara, napadl zemi a vykořenil téměř celou populaci skalnatých oblastí, přičemž v některých oblastech zanechal jen málo putujících pastevců koz. Po dobytí se nejsilnější gemmeranští válečníci připojili k císařským armádám pro kořist a chaos.

Gemmeraa byl nakonec podraob roceen v 1[5] císařem Fergusem var Emreis. Žíznivý z jeho velkých švů dimeria, shromáždil zdroje a spojil se s silami Etolie a Vicovara, napadl zemi a venil téměř celou populaci skalnatých oblastí, přičemž v některých oblastech zanechal jen málo putujících pastevců koz. Po dobytí se nejsilnější gemmeranští válečníci připojili k císařským armádám pro kořist a chaos.

Gemmeraa byl nakonec podraoberoce n v 1[5] císařem Fergusem var Emreis. Žíznivý z jeho velkých švů dimeria, shromáždil zdroje a spojil se s silami Etolie a Vicovara, napadl zemi a vykořenil téměř celou populaci skalnatých oblastí, přičemž v některých oblastech zanechal jen málo putujících pastevců koz. Po dobytí se nejsilnější gemmeranští válečníci připojili k císařským armádám pro kořist a chaos.

Nilfgaardská provincie Edit
Gemmera byl nakonec podroben v 1226 [5] císařem Fergusem var Emreis. Žíznivý z jeho velkých švů dimeria, shromáždil zdroje a spojil se s silami Etolie a Vicovara, napadl zemi a vykořenil téměř celou populaci skalnatých oblastí, přičemž v některých oblastech zanechal jen málo putujících pastevců koz. Po dobytí se nejsilnější gemmeranští válečníci připojili k císařským armádám pro kořist a chaos.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.