FANDOM


Geddes byl prvním králem Temerie. O samotném králi toho není příliš známo, až na to, že je skoro stejně tak legendární jako předchůdce Král Dezmod. Mnoho otazníků je i kolem jeho „první královny“ (ve skutečnosti to nebyla jeho první choť, byla však první, která mu dala mužského potomka, a tím pádem dědice). Podle historických pramenů se mělo jednat o čistokrevnou elfku, ačkoli její jméno Vinifrida není elfského původu, vypadá to, že se jedná o úmyslně zkomolené elfské jméno „Gwenfrwei“. Vinifrida totiž byla přijatelnější varianta pro uši Temeřanů.

Kromě syna Gardika, který ho později nahradil na temerském trůnu, měl ještě dceru, princeznu Marii Pulcherii, ta se provdala za krále Dambora Černého a stala se první doloženou královnou Redanie.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.