„To všechno je dílo elfů,“ vysvětloval Fabio. „Elfské magie. Avšak od nepaměti náleží Thanedd čarodějům. Tamhlety lesklé kopule kousek pod vrcholem, to je zámek Garstang. Brzy na něm začne velký sněm mágů. A úplně na vršku, ta osamocená, vysoká věž, to je Tor Lara – Věž Racka…“

—str. 61, Fabio, Čas opovržení

Garstang je zámek na ostrově Thanedd. Zdi paláce vyzařují silnou protimagickou auru, která brání veškeré magii. Bariéru vytvořila Nina Fioravanti a vytvoření tohoto kouzla jí zabralo skoro celý rok.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.