FANDOM


Flourens Delannoy byl lingvista a historik z Vicovaro, který žil přibližně dvě stě let po událostech popsaných v Sáze o Zaklínači.

Je autorem knihy Bajky a pohádky, kterážto kniha obsahuje množství příběhů z doby, v níž žil Geralt a jeho současníci.

Encyclopaedia Maxima Mundi Editovat

Delannoy, Flourens (1432–1510) – Jazykovědec a historik. Narodil se ve Vicovaro. Sloužil jako archivář a knihovník u Císařského dvora od roku 1460 do roku 1475. Zapálený do zkoumání legend a folklóru; kolem nichž se točí valná většina jeho pojednání, která jsou považována za klíčová díla jazykovědy a literatury. K jeho nejvýznamnějším pracem by bylo lze započítat: Mýty a legendy Nordlingů, Bajky a pohádky, Překvapení aneb Dítě Starší Krve, Sága o Zaklínači, či také Zaklínači a Zaklínačky. Počínaje rokem 1476 se stává profesorem na Císařské Akademii v Castel Graupianu, kde přednáší až do své smrti v roce 1510.

Effenberg a Talbot

Encyclopaedia Maxima Mundi, svazek IV.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.