FANDOM


Filippa Eilhart je velmi mocná a schopná čarodějka, vůdkyně Lóže čarodějek, tajné organizace stojící v pozadí většiny dohod, válek a ostatních důležitých událostí v Severních královstvích i Nilfgaardu. Sloužila jako rádkyně krále Vizimira a i po jeho smrti zůstala na redanském dvoře. Jako jedna z mála čarodějek se dokáže proměnit ve zvíře.

Sága o Zaklínači Editovat

Fillipa Eilhart pochází ze samotného srdce Redanie, ale její vliv sahá mnohem dál, nekončí pouze u hranic Severních království, ale pokračuje i do Nilfgaardu. Až do smrti redanského krále Vizimira II. byla jeho rádkyní a dvorní čarodějkou. Smrt krále zapříčinila vzestup její moci. 

Později je jednou z členů takzvané Regentské rady, která vedla Redanii po dobu Radovidova dospívání neboť jako nezletilý nemohl usednout na trůn. Eihart se ujímá jeho výchovy a snaží se z něj vychovat ambiciózního a silného panovníka. 

Byla jednou z obětí honů na čarodějky, muži kněžího Willemera ji mučili a následně i zabili v úvodu 11. kapitoly Paní jezera. O mnoho let později byla zproštěna viny a prohlášena za svatou mučednici. 


Zaklínač (PC hra) Editovat

Ačkoli se s ní Geralt nikdy nesetká osobně, její jméno občas zazní v konverzaci. Říká se, že buď ona nebo Keira Metz mluví s Triss Merigold skrze magické zrcadlo na začátku třetího dějství.

  • "Čarodějka Philippa Eilhart je tady ve městě," říká jedna měšťačka v Kupecké čtvrti.

Zaklínač II. Vrahové králů Editovat

Poté co roku 1274 opustila Redanii v souvislosti s usednutím mladého Radovida V. na trůn, přidává se na stranu povstalců v čele se Saskií.

  • Pokud se Geralt přidá na stranu Iorvetha pomůže mu pak Eilhart ve spolupráci s ostatními zbavit údolí kletby nekonečné války, jež na údolí seslala čarodějka Sabrina Glevissig.

Během svého pobytu ve Vergenu tráví většinu volného času ve svém domě, společně se svojí učednicí a milenkou Cynthií.

V průběhu rady je nucena vyléčit Saskii, která byla neznámým atentátníkem otrávena. Její magie je úspěšná a Saskii se jí povede zachránit. Zároveň se jí však povede ovládnout její mysl a spolu s ní chce utvořit vlastní stát, ve kterém by mohla vládnout Lóže.

V Loc Muinne je zadržena a uvězněna Radovidem V., který ji následně uvrhne do žaláře a během jedné ze svých návštěv ji nechá oslepit. Eilhart se chvilku poté povede utéci za pomoci magické simulace očí.

Zaklínač III. Divoký hon Editovat

Phillipa se znovu objevuje po tom, co přežila Loc Muinne. Ukrývá se ve své skrýši na jihu Redanie. Během úkolu Return to Crookback Bog najde Geralt panenku, která prokazuje jasné známky černé magie, o kterou se zaslouží Crones a ovládají skrze ní osobu, kterou panenka zastupuje. Pírka, která se na panence nacházejí, okamžitě připomenou Geraltovi Phillipu, ačkoli neexistuje žádný definitivní důkaz, který by potvrdil, že panenka skutečně zastupuje Phillipu.

Kontaktuje Margaritu Laux-Antille a popíše jí svůj plán na navrácení svých očí. K tomu chce použít pásky, které nabije magií ze vzácných kamenů, stejně jako to udělal Vilgefortz. Také jí prozradí, že hodlá obnovit Lóži. Poté se vydá do Novigradu, aby vyhledala pomoc od svého bývalého milence, čaroděje Arthura de Vleestera. Protože ho v minulosti ponížila, přesvědči ji, že bezpečnější pro ni bude, když se promění do své soví podoby, načež jí kolem nohy upoutá dwimeritový kroužek. De Vleester je ale popraven během honů na čaroděje, a tak se Phillipa dostane do vlastnictví Zoltana Chivaye, který ji láskyplně pojmenuje Poppy.

Později ji ale prohraje v gwintu, a tak Phillipa ve své soví podobě putuje k Sigismundovi Dijkstrovi. Ten udělá tu chybu, že jí sundá dwimeritový kroužek. Okamžitě se tak promění do své lidské podoby a začne útočit. Naštěstí je poblíž Geralt s Triss, aby ji zastavili. Výměnou za omilostnění od císaře Emhyra var Emreise se přidá ke skupině, aby pomohla zastavit Divoký hon. Když je Margarita zachráněna z Oxenfurtu, nabídnou obě Ciri, aby se přidala k Lóži čarodějek, což Ciri odmítne.

Pokud se Geralt zapojí do odboje proti králi Radovidovi, odposlechne Phillipa ve své soví podobě jejich setkání. Poté mu, už jako člověk, řekne, že Radovidovi bude potřebovat důkaz toho, že ji skutečně zajal. Proto mu na důkaz dá prsten Vizimira. Když Geralt společně s ostatními Temeřany usmrtí Radovidovi ochránce, snaží se Radovid otevřít velké, zavřené dveře, a tak utéct. Tam už na něj čeká Philippa. Magickým práškem ho oslepí, aby věděl, jaké to je, a potom mu prožene srdcem nůž.

Později Philippa pomáhá Geraltovi při hledání slunečního kamene, který se chystají použít, aby vylákali Divoký hon. Během pátrání v skelligských jeskyních, Philippa s Geraltem mluví o jeho přespřílíš ochranářském chování vůči Ciri. Zmíní to v souvislosti s tím, že Lóže není žádná smečka vlků, které Geralt vyděsí mávnutím meče. Geralt odpoví, že může, protože Lóže opravdu je jen smečka vlků. Když se jim podaří artefakt najít, Geralt se domnívá, že si ho Philippa bude snažit nechat pro sebe. Ta mu to vyvrátí. Poté odhalí svůj pravý záměr: hodlá převzít Yennefeřino místo u Emhyrova dvoru a stát se Ciřinou rádkyní, v naději, že Geralt odejde s Yennefer a nechá vše na ní.

Osobnost Editovat

Eilhart lze považovat za čarodějku bez výrazných emocí, je prospěchářka a snaží se vždy něco získat. Ačkoliv je velmi půvabnou a dost možná by pro ní nejeden muž zabíjel, Filippa v posledních letech začala dávat přednost ženám před muži. V magii vládne živlem zemského původu.

Poznámky Editovat

Galerie Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.