Falka byla nejstarší dcera redanského krále Vridanka a jeho první manželky. Tři roky poté, co si její nevlastní sestra Riannon vzala krále Goidemara z Temerie, se Falka postavila do čela slavného povstání.

Do dějin vešla mimo jiné i svou krutostí. Nejenom, že během rebelie nechala mága Radmira stáhnout z kůže, ale také pravděpodobně osobně zavraždila jak otce, tak jeho druhou manželku královnu Cerro a dva své nevlastní bratry.

Falka.jpg

Riannon byla během revolučních bouří těhotná, přesto ji Falka nechala uvrhnout do žaláře, kde definitivně přišla o rozum. Porodila tu dvojčata - Fionu a Amaveta. K manželovi se ovšem později vrátila ještě se třetím dítětem - Adélou. Tu porodila Falka, ale odložila ji a svěřila jí Riannon do péče.

S kým přesně Falka Adélu zplodila, není jasné. Pravděpodobně se však jednalo o jednoho z velitelů v její armádě, kterým se oddávala na loži, aby si tak zajistila jejich věrnost a loajalitu.

Královna Riannon už nebyla schopná odlišit, které z dětí nebylo její. Podle Jacoba Fenna ovšem Falčina dcera nebyla Adéla, nýbrž Fiona.

Krátce poté, co bylo povstání potlačeno a Falka byla upálena na hranici, začali lidé z Redanie a z Temerie v předvečer oslav svátku Saovine pálit slaměné figuríny, které mají rebelku a její neblahý osud připomínat.

Podle legendy proklela Falka pár vteřin před smrtí všechny přihlížející a přísahala, že oni a i jejich potomci budou trpět v rukách mstitele, který vzejde z její krve. V počítačové hře Zaklínač to tvrdí i Roderick de Novembre v knize Dějiny světa.

Poznámka:

Podle Sigismunda Dijkstry ve hře Zaklínač 3 Divoký hon, plánovala své povstání Falka v Novigradu, přesněji v Passifloře, zřejmě v dobách krvavé Falky, tato budova nesloužila jako bordel ale asi to bylo nějaké sídlo šlechtice, jenž byl příznivec Falky.

Ve staré řeči se Falka řekne gvalch'ca a znamená Sokol(ice).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.