FANDOM


Error: soubor není platný nebo neexistuje

Est Haemlet je elfí město, nalézající se na severním toku Pontarské řeky. Na počátku lidské kolonizace světa, Geoffrey Monck zorganizoval výpravu dětí-zřídlel, dovedl je do Est Haemlet a zde je vycvičil. Později bylo městečko a jeho okolí vydrancováno Milanem Raupenneckem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.