FANDOM


People Toruviel

Elfové, zvaní také Starší lid jsou jednou ze Starších ras (spolu s gnómy a trpaslíky).

Elfové obývající Geraltův Svět se nazývají Aen Seidhe. Připluli sem na bílých lodích dlouho před lidmi, ale později než gnómové a trpaslíci.

Elfové žijí o mnoho déle než lidé a jsou všeobecně krásnějších a ušlechtilejších rysů. Vyznačují se špičatýma ušima a drobnými zuby bez špičáků. Jejich krev může být míšena krví lidí a dryád.

Stejně jako ostatní nelidé jsou i elfové Nordlingy perzekvováni. Z tohoto důvodu začala vznikat komanda Scoia'tael, vedoucí v Severních královstvích partyzánskou válku; byla však pod taktovkou Nilfgaardského Císaře. Za tuto pomoc Emhyr poskytl elfům autonomní stát Dol Blathanna, jemuž vládla elfí čarodějka Francesca Findabair/Enid an Gleanna.

Vedle Aen Seidhe exitují také Aen Elle, elfové obývající jiný svět.

Situaci mezi elfy a lidmi se rovněž věnuje rozsáhle PC hra, kde nově rozšířené Scoia'tael bojují proti Řádu Planoucí Růže.

Elfové vždy vynikali v umění; jako hudba, sochařství, malířství etc., jejich vztah k přírodě a zvířatům byl rovněž příkladně ohleduplný. Jejich největší špatnou vlastností je arogance a domýšlivost.

Elfové Editovat

Z Aen Seidhe:

Z Aen Elle:

Další známí elfové Editovat

Situaci mezi elfy a lidmi se rovněž věnuje rozsáhle PC hra, kde nově rozšířené Scoia'tael bojují proti Řádu Planoucí Růže.

Elfové vždy vynikali v umění, jejich vztah k přírodě a zvířatům byl rovněž příkladně ohleduplný. Jejich největší špatnou vlastností je arogance a domýšlivost.

V PC hře Zaklínač Editovat

People Yaevinn full People Toruviel full People Elf full 3 People elf huntress People Elf full People Elf sorceress full

Zápisy do rejstříku Editovat


Journal Glossary Elfové

"S výjimkou gnómů jsou elfové nejstarší rasa. Dávno před příchodem lidí vytvořili skvělou civilizaci, ostatně většina lidských měst, jako je třeba Wyzima nebo Oxenfurt, stojí na troskách mnohem starších elfských sídel. Elfové jsou proslulí svou magií, která se však od lidské v mnohém liší."

"Elfové žijí o mnoho déle než lidé, ale už v mladém věku ztrácí schopnost plodit potomstvo a rozmnožují se proto mnohem pomaleji než lidé. Což je jeden z důvodů, proč světu nyní vládnou lidé. Obecně existují už pouze dvě enklávy této rasy: Modré hory, kde žijí elfové v nedostatku a vymírají a Dol Blathanna, Dolina květů, v níž vládne čarodějka Enid an Glenna. Dolina květů je "loutkovou" zemí, ve skutečnosti řízenou Nilfgaardem."

"Elfové jsou krásná a dlouhověká rasa se špičatýma ušima, ostrými rysy a rovnými zuby bez špičáků. Chovají se nadřazeně a pyšně, za dlouhé věky si vytvořili komplikovanou ušlechtilou kulturu. V současné době jich již mnoho nežije, což má na svědomí i neustále trvající konflikt s lidskou civilizací. Proto se spousta mladých elfů v touze bojovat za svá práva přidává ke komandům Scoia'tael."

"Elfové o své víře v přítomnosti lidí zásadně nemluví, jsou přesvědčeni, že barbaři nejsou schopni pochopit filozofické a mystické nuance jejich víry. Nutno dodat, že lidé se o víru elfů většinou nestarají. Je však známo, že část elfů věří v Danu Méadbh, bohyni matku, která je zřejmě elfím protějškem Melitelé."

"Lidská verze příběhu Lary Dorren a Cregennana z Lód je od elfí odlišná. Elfka a člověk se setkali po Konjunkci sfér a příchodu lidí. Legendární milenci se stali symbolem pokojného soužití ras, dokud závistiví elfové zrádně nezabili "barbara", který si dovolil žít s jejich ženou. V lidské verzi je Lara představována jako vědma. Smrt Cregennana vyvolala sérii zrad a křivd na lidech, společná nenávist mezi rasami tedy vznikla vinou elfů."

"Elfové vypráví příběh Lary Dorren a Cregennana z Lód - elfí čarodějky a lidského mága, příběh prvního páru milenců pocházejících ze dvou různých ras. Podle elfů byl svazek Lary a Cregennana důkazem toho, že oba národy by spolu mohly žít v míru, pokud by lidé zrádně nezabili čaroděje a Laru nevyhnali. Tehdy se, alespoň podle elfů, poprvé projevila nenávist, agrese a krutost lidí. Tyto "barbarské" vlastnosti prý znemožňují soužití s lidmi a Cregennanova smrt a vyhnání Lary rozdmýchalo válku, která trvá až dodnes."

Zdroje Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.