FANDOM


People Toruviel

Takzvaný Starší lid. Elfové jsou ve světě A. Sapkowského národem, který se dostal na planetu či "kontinet Geralta z Rivie" o několik století před lidmi a vytvořil tam úspěšnou a esteticky velmi vyspělou kulturu. Podobně jako později lidem, elfům se podařilo vejít na tuto planetu díky tzv. Konjunkci sfér a podobně jako později lidem se i jim podařilo si podmanit národy na kontinentu žijící - snad původní trpaslíky a ještě "původnější" gnómy.

Nyní díky lepším reprodukčním schopnostem lidí, ale také díky lidskému smyslu pro praktické a materiální využití svého okolí (využití ostatních národů, zvířat, přírodních zdrojů) pro svůj osobní užitek, se lidem podařilo si elfy naprosto podmanit a vykázat je do specielních oblastí anebo je (někdy) přinutit k lidskému způsobu života.

Tato nadvláda lidí, stejně jako omezování životního prostředí elfů (kácení lesů, znečišťování vody, přírody,...) a samozřejmě občasné loupežné přepady vedly k postupné dekadenci elfské společnosti a zároveň k rostoucímu odporu elfů vůči lidem. Postupně byla vznešená nadřazenost vystřídána zaslepenou a bezmocnou nenávistí, především pak, když byla všechna elfská povstání utopena v krvi.

Za Velké války viděli elfové naději ze strany Nilfgaardu a paradoxně se jim bez výrazných námitek vládců Severu i Jihu podařilo získat nezávislost pro Dol Blathanna. Naopak elfové mimo tuto enklávu byli vystaveni velmi krutým perzekucím, především kvůli činnosti Scoia'tael za války.

Situaci mezi elfy a lidmi se rovněž věnuje rozsáhle PC hra, kde nově rozšířené Scoia'tael bojují proti Řádu Planoucí Růže.

Elfové vždy vynikali v umění, jejich vztah k přírodě a zvířatům byl rovněž příkladně ohleduplný. Jejich největší špatnou vlastností je arogance a domýšlivost.

Ve hře Zaklínač

People Yaevinn full People Toruviel full People Elf full 3 People elf huntress People Elf full People Elf sorceress full

Zápisy do rejstříku


Journal Glossary Elfové

"S výjimkou gnómů jsou elfové nejstarší rasa. Dávno před příchodem lidí vytvořili skvělou civilizaci, ostatně většina lidských měst, jako je třeba Wyzima nebo Oxenfurt, stojí na troskách mnohem starších elfských sídel. Elfové jsou proslulí svou magií, která se však od lidské v mnohém liší."

"Elfové žijí o mnoho déle než lidé, ale už v mladém věku ztrácí schopnost plodit potomstvo a rozmnožují se proto mnohem pomaleji než lidé. Což je jeden z důvodů, proč světu nyní vládnou lidé. Obecně existují už pouze dvě enklávy této rasy: Modré hory, kde žijí elfové v nedostatku a vymírají a Dol Blathanna, Dolina květů, v níž vládne čarodějka Enid an Glenna. Dolina květů je "loutkovou" zemí, ve skutečnosti řízenou Nilfgaardem."

"Elfové jsou krásná a dlouhověká rasa se špičatýma ušima, ostrými rysy a rovnými zuby bez špičáků. Chovají se nadřazeně a pyšně, za dlouhé věky si vytvořili komplikovanou ušlechtilou kulturu. V současné době jich již mnoho nežije, což má na svědomí i neustále trvající konflikt s lidskou civilizací. Proto se spousta mladých elfů v touze bojovat za svá práva přidává ke komandům Scoia'tael."

"Elfové o své víře v přítomnosti lidí zásadně nemluví, jsou přesvědčeni, že barbaři nejsou schopni pochopit filozofické a mystické nuance jejich víry. Nutno dodat, že lidé se o víru elfů většinou nestarají. Je však známo, že část elfů věří v Dana Méadbh, bohyni matku, která je zřejmě elfím protějškem Melitelé."

"Lidská verze příběhu Lary Dorren a Cregennana z Lód je od elfí odlišná. Elfka a člověk se setkali po Konjunkci sfér a příchodu lidí. Legendární milenci se stali symbolem pokojného soužití ras, dokud závistiví elfové zrádně nezabili "barbara", který si dovolil žít s jejich ženou. V lidské verzi je Lara představována jako vědma. Smrt Cregennana vyvolala sérii zrad a křivd na lidech, společná nenávist mezi rasami tedy vznikla vinou elfů."

"Elfové vypráví příběh Lary Dorren a Cregennana z Lód - elfí čarodějky a lidského mága, příběh prvního páru milenců pocházejících ze dvou různých ras. Podle elfů byl svazek Lary a Cregennana důkazem toho, že oba národy by spolu mohly žít v míru, pokud by lidé zrádně nezabili čaroděje a Laru nevyhnali. Tehdy se, alespoň podle elfů, poprvé projevila nenávist, agrese a krutost lidí. Tyto "barbarské" vlastnosti prý znemožňují soužití s lidmi a Cregennanova smrt a vyhnání Lary rozdmýchalo válku, která trvá až dodnes."

Zdroje

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.