Dwimveandra či dwimveandr je označení pro absolventa magické akademie (např. Arethusa nebo Ban Ard), který se po studiích vydává do světa na zkušenou. Tito mladí téměř mágové a čarodějky cestují po světě, přijímají různé práce u mistrů na kratší dobu a získávají zkušenosti. Kapitula pro tyto účely zřídila speciální fond, z něhož dostávají dwimveandry a dwimveandři slušné stipendium na své výdaje.  

Po několika letech se pak vracejí zpět do akademie, kde podstoupí poslední závěrečnou zkoušku ve své specializaci, aby získali oficiálně titul mistra či mistryně

Anabelle Radfind

Úvod do magie (příručka studentek prvního ročníku v Aretuze)

Dwimveandra je mladá kouzelnice, která své služby nabízí na cestách, podobně jako potulní řemeslníci. Když dokončí svá studia na Aretuze, některé dívky se rozhodnou odmítnout službu u určené paní a raději se vydají na pouť, kde se mohou učit u různých čarodějů. Po několika letech strávených touto neobvyklou praxí se dwimveandra může přihlásit ke zkoušce, která zhodnotí získané dovednosti. Pokud ve zkoušce uspěje, je jí udělen titul Mistryně magie.

—str. 91, Zaklínač a jeho svět

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.