Dudu, svým pravým a celým jménem: Tellico Lunngrevink Letorte, zkráceně Penstock je dvojník, mimik, doppler. Jehož hlavní schopností je přeměna v jakéhokoliv tvora, navíc nezíská jen vzhled ale i pocity a vzpomínky toho v koho se promění. Poprvé se objevil v knize Meč Osudu.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.