Dorndal je Temerijská pevnost, kde sídlil rytíř rytíř řádu bílé růže Tailles.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.