Advertisement

Dorian je malé město na severu Temerie. Nejbližší velké město, Gors Velen, je odsud východně. Směrem na západ leží Wyzima a stejnojmenné jezero. Vedou sem cesty z Gors Velenu, Wyzimy, Mariboru a Carrerasu. Na sever od řeky Pontar se silnice stáčejí k redanijským městům Rinde, Oxenfurt a Tretogor. Jihozápadně od města se rozprostírá Brokilonský les.

Geralt z Rivie přemohl před dorianskou městskou bránou mantikoru. Své sídlo zde také měla proslulá právnická agentura Codringhera a Fenna.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.