Doralis byla mladá adeptka, kterou Tissaia přivedla na Arethusu, protože u ní zaznamenala magické schopnosti. Už při představování křečovitě svírala slaměnou panenku, jako jediná z adeptek.

Doralis test.JPG

Doralis byla první, která měla vykonat zkoušku chytání blesku. Předstoupila, vystrašená, a stále se držela svojí panenky. Naštvaná Tissaia jí hračku vyrvala z rukou a přikázala jí natáhnout ruku. Doralis byla bleskem zasažena a bezvládně se svalila na zem. Nakonec musela být vynesena ven Lark.

Při domnělém druhém pokusu ji Tissaia proměnila v úhoře a Yennefer jí vhodila do jezírka, aby její magická moc posílila štít Arethusy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.