Stvoření, schopná proměnit se v cokoli velikosti člověka, včetně oblečení, skvrn na něm, atp. Ve změně podoby jsou natolik dokonalí, že dokáží zkopírovat i myšlenky, vzpomínky, chování a názory dané bytosti, takže se nedají od ní skoro rozeznat. Velmi zvláštní je jejich osobnost, která se skládá z více jak 90% z charakterových vlastností napodobované bytosti; dopplerové dokonce i jednají stejně, jak by v dané situaci tato bytost jednala a skoro "sledují její zájmy", přinejmenším do té doby než opět změní podobu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.