FANDOM


Error: soubor není platný nebo neexistuje

Error: soubor není platný nebo neexistuje

Dillingen je město v Brugge položené severně na Jarugou na cestě spojující Cintru a Attre to the southwest with the city of Brugge to the northeast. It also boasts a fortress.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.