FANDOM


Diana de Saint-Villiers byla urozená a nejspíš velice významná šlechtična. Provdala se za redanského krále Heriberta "Hašteřivého" a stala se tak osmou historicky doloženou redanskou královnou. S manželem zplodili syna Vizimira, který na trůn dosedl po otci a posmrtně byl řečený jako "Spravedlivý".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.