Darn Rowan byla pevnost ve vévodství Rowan. Když se dostala země do područí Nilfgaardu, stala se občasným vězením pro politické vězně. Tato pevnost je umístěna nad údolím řeky, na zalesněných kopcích, které kontrastují s vápencovými jizvami bílé barvy. Samotný hrad má věže a střechy, které září v paprscích ranního světla, z dálky to vypadá, jakoby pevnost svítila. Emhyr považoval tento pohled za lákavý a pokojný. Právě do této pevnosti byla později v roce 1267 poslána Cirilla Fiona s titulem vévodkyně Rowanu a Ymlacu.

Darn Rowan se vyskytuje v novelách Čas opovržení, Křest ohněm, Věž vlaštovky a Paní jezera.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.