Dambor řečený "Černý" byl po svém otci Radovidu I. Velikém druhý král Redanie. Oženil se s princeznou Marií Pulcherií z Temerie, s níž zplodil syna Vestibora. Ten po něm usedl na trůn s přídomkem "Pyšný".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.