FANDOM


Scenes Geralt unconscious
Icon Prologue
Icon Act I
Icon Act II
Icon Act III
Icon Act IV
Icon Act V
Icon Epilogue
Místa | Další informace

Děj hry je zaměřen na zaklínače Geralta, který od začátku hry trpí amnézií. Postupně se znovu dozvídá o své slávě i o svých přátelích a nepřátelích z minulosti.

Volba strany Editovat

People paths

Items Squirrel tail Logo Order of the Flaming Rose Witcher medallion

Ve hře Zaklínač, Geralt bude donucen zvolit si jednu ze tří následujících cest:

  • Podpora Scoia'tael (ikona veverčího ocasu): Geralt se přikloní na stranu nelidských bojovníků za svobodu (elfové, trpaslíci)
  • Podpora Řádu (ikona stylizované planoucí růže): Geralt se přikloní na stranu rytířského řádu, který bojuje proti Scoia'tael.
  • Neutralita (ikona zaklínačského medailonu): tato cesta je Geraltovi dle Ságy nejpodobnější - nepřikloní se na žádnou ze stran, ale koná, co považuje za správné.

Icon Prologue Prolog (Kaer Morhen) Editovat

Loading KM gate day

Koncept exteriéru Kaer Morhen

Geralt začíná své dobrodružství v hradišti Kaer Morhen, na které útočí bandité pod vedením dvou záhadných postav: Magistra a záhadného mága. Hráč postupně zjišťuje, že jsou součástí zločinecké organizace jménem Salamandra , a že chtějí získat zvláštní lektvary a vybavení, které bylo vyvinuto pro genetické vylepšování zaklínačů, a je tedy zdrojem jejich sil. Co s těmito lektvary chtějí zůstává záhadou.

Kapitola končí teleportací Magistra a mága i se zaklínačskými lektvary pryč z Kaer Morhen. Zbývající zaklínači a jejich spojenci se rozhodnou rozdělit se, aby našli informace o Salamandře a zastavili ji.

Odkazy Editovat

Icon Act I Kapitola I (Podhradí) Editovat

Loading Outskirts night

Koncept wyzimské brány

Tato kapitola začíná představením Alvina, neobvyklého dítěte, jehož cesta se opakovaně zkříží s tou Geraltovou. Zatímco náš zaklínač vyšetřuje záhadné může se Salamandřími odznaky, prozkoumává také Podhradí Wyzimy, ve kterém strašlivá bestie terorizuje místní obyvatelstvo. Zatímco zaklínač hledá cestu do města, potkává své staré přátele (které nejprve nepoznává) a vytváří si styky s místními, dokonce nachází i nějaká vodítka vedoucí k osudu jeho kolegy zaklínače - Berengara. Po jeho pokusech o získání důvěry místních se Geraltovi podaří dostat se přes Mlynářskou bránu do Wyzimy - i když asi ne tak, jak očekával...

V této a následujících kapitolách jsou dvě Trofeje.

Odkazy Editovat

Icon Act II Kapitola II (Chrámová čtvrť) Editovat

Loading Temple quarter day

Koncept Chrámové čtvrti

Geralt má nyní přístup ke Chrámové čtvrti, ve které bude muset vyřešit záhadu. Kdo je spojen se Salamandrou ? Několik vlivných lidí ve městě je podezřelých. Geralt musí využít pomoci ve formě soukromého detektiva, aby protřídil důkazy a správně s nimi nakládal.

Poznámka: Geralt v této kapitole nemá přístup k Podhradí, ale získává přístup k Chrámové čtvrti, části Stok, Hrázi, Wyzimskému hřbitovu a Bažinám.

Odkazy Editovat

Icon Act III Kapitola III (Kupecká čtvrť) Editovat

Loading Trade quarter day

Koncept Kupecké čtvrti

V Kapitole III bude muset Geralt sledovat nové stopy vedoucí k Salamandře, a prozkoumat záhadné síly chlapce Alvina, kterého zachránil v Kapitole I. Scoia'tael se stávají více troufalími ve svých činech.

Důležité: Volba mezi doručením Alvina Triss nebo Shani může změnit údalosti v následujících kapitolách.

Poznámka: Geralt má stále přístup k oblastem z druhé kapitoly, navíc získává přístup ke Kupecké čtvrti a novým částem Wyzimských stok.

Odkazy Editovat

Icon Act IV Kapitola IV (Břeh) Editovat

Loading Lakeside day

Koncept Břehu

Geralt se nyní nálezá ve zcela odlišné části Temerie, daleko od Wyzimy a odříznutý od většiny lidí, které znal. Marigold a Alvin jsou ale stále s ním, stejně tak i Abigail (pokud ji Geralt zachránil před vesničany v Kapitole I, jinak je Místní léčitelkou stará žena) a jsou zde okolo něj nové intriky. Rozuzlení úkolu V poledním žáru závisí na rozhodnutích z Kapitoly I.

Kapitola končí konfrontací mezi Řádem planoucí růže a Scoia'tael, kde musí Geralt konečně zvolit svou cestu a podle ní se zachovat.

Poznámka: Geralt již nemá přístup k oblastem, ke kterým měl přístup v předchozích kapitolách. Nyní může prozkoumat Břeh, Pole a Ostrov Černého Rybáka-

Odkazy Editovat

Icon Act V Kapitola V (Stará Wyzima) Editovat

Loading Old Vizima night

Koncept Staré Wyzimy


Poznámka: Geralt již nemá přístup k oblastem z Kapitoly IV. Nyní může prozkoumat Starou Wyzimu, Hřbitov v bažinách a Staré hradiště.

Items Squirrel tail
Podpora Scoia'tael
Editovat

Geralt si  v konfliktu mezi Scoia'tael a Řádem planoucí růže v Bahnicích zvolil stranu Scoia'tael. Wyzima je ale nyní v plamenech, konflikt si žádá více a více ztrát. Geralt se znovu setkává se Zoltanem a musí mu pomoci dostat ho i s uprchlíky pryč ze Staré Wyzimy do relativně bezpečného Hřbitova v bažinách. Mezitím se vrací Král Foltest, a prokletí jeho dcery Addy se opět projevuje. Geralt musí pro princeznu udělat vše, co je v jeho silách. Král Foltest se na oplátku podělí o vše co ví o Úkrytu Salamandry a tím pádem i o současnou lokaci Azara Javedy.

Logo Order of the Flaming Rose
Podpora Řádu
Editovat

Geralt si  v konfliktu mezi Scoia'tael a Řádem planoucí růže v Bahnicích zvolil stranu Řádu. Wyzima je ale nyní v plamenech, konflikt si žádá více a více ztrát. Geralt se znovu setkává s Raylou, musí jí pomoci ve Staré Wyzimě a dostat se k Sigfriedovi, který leží zraněný v polní nemocnici. Mezitím se vrací Král Foltest, a prokletí jeho dcery Addy se opět projevuje. Geralt musí pro princeznu udělat vše, co je v jeho silách. Král Foltest se na oplátku podělí o vše co ví o Úkrytu Salamandry a tím pádem i o současnou lokaci Azara Javedy.

Zvolení strany Řádu znamená, že Zoltan je na Geralta celkem namíchnutý, a tak si musí najít zbrojíře Řádu.

Witcher medallion
Neutrální
Editovat

Geralt před konfliktem mezi Řádem planoucí růže a Scoia'taelBahnicích neuteče, namísto toho musí bojovat proti oběma stranám. Wyzima je ale nyní v plamenech, konflikt si žádá více a více ztrát. Geralt se setká se zdravotními sestrami, které se snaží dostat do polní nemocnice, kde se nalézá Shani. Zaklínač musí poté pomoci Shani dostat se ze Staré Wyzimy na Hřbitov v bažinách a získat léky od Druidů. Mezitím se vrací Král Foltest, a prokletí jeho dcery Addy se opět projevuje. Geralt musí pro princeznu udělat vše, co je v jeho silách. Král Foltest se na oplátku podělí o vše co ví o Úkrytu Salamandry a tím pádem i o současnou lokaci Azara Javedy.

Odkazy Editovat

Icon Epilogue Epilog Editovat

Loading Cloister night

Koncept Kláštera Řádu

Když je zakletí Princezny Addy vyřešeno, Král Foltest a Král Radovid Redanský utvoří alianci. Pokud Adda přežila, Foltest dá požehnání sňatku mezi ní a Radovid, na oplátku očekává pomoc Radovidovy armády při konfliktu mezi Řádem a Scoia'tael. Dozvídáme se, že Velmistr Jakub z Aldersbergu byl již od začátku v čele Salamandry. Využíval Salamandru i Azara Javedu, aby vybudoval armádu mutantů, svrhl Foltesta a získal trůn. Když je Javed mrtvý, Velmistr očekává Geraltovu návštěvu...

Foltest a Radovid společně použijí svoje armády k útoku na Řád planoucí růže. Geraltovi je dovoleno zničit Velmistra a všechny jeho služebníky.

Items Squirrel tail
Podpora Scoia'tael
Editovat

Yaevinn žádá svobodu pro Elfy, ale Král Foltest k němu přistupuje opatrně. Hlásí, že uzná svobodu pro elfy a trpaslíky, pokud odloží své zbraně. Král Foltest Yaevinnovi doporučuje opustit království a učinit tak symbolické gesto, díky kterému by mohli jeho exil chápat jako trest za jeho zločiny během povstaní. Foltest poté slibuje Geraltovi slibuje, že ochrání jeho přátele a nebude tak vehementně pronásledovat Yaevinna.

Geralt a Yaevinn se brzy poté utkají se Sigfriedem. Sigfried nazývá Geralta nelidským a vyčítá si, že ho nezabil když se poprvé potkali. Sigfried umírá Geraltovou rukou.

Geralt a Yaevinn jsou poté zavedeni do úkrytu, kde se schovávají postavy z různých kapitol a lokací. Golan Vivaldi naříká a tvrdí, že jak Řád tak Scoia'tael k němu mají odpor a považují ho za zrádce. Vaska je nešťastná z toho, jak se válka šíří až k její vesnici. Poustevník chtěl Krále Foltesta varovat, ale nedorazil včas. Novicka Geraltovi připomíná Ithlinino proroctví, které předpovídá konec světa. Carmen se zde také nachází, pokud Geralt nezabil Vincenta. Ve sklepě je nečinný Vetala a Odhodlaná dívka z Břehu. Geralt a Yaevinn pokračují do suterénu zamořeného potvorami. Když vyjdou po schodech, šílenec jim poradí vylézt jeho oknem.

Venku se odehraje další boj, a Geralt získává klíč od zraněného rytíře Řádu. Geralt a Yaevinn sestupují do stok, ve kterých čelí dalšímu monstru s tuhým kořínkem - Zeugl.

Po cestě strašlivými stokami Geralt a Yaevinn konečně  dorazí do kláštera, kam se uchýlil Velmistr. Yaevinn je zraněn a naléhá na zaklínače, aby pokračoval bez něj.

Logo Order of the Flaming Rose
Podpora Řádu
Editovat

Sigfried přesvědčuje Foltesta, že Řád může zůstat loajální ke koruně i přes činy Jakuba z Aldersbergu. Foltest jmenuje Sigfrieda novým Velmistrem.

Geralt a Sigfried se brzy poté utkají se zbývajícími rytíři Řádu.

Geralt a Sigfried jsou poté zavedeni do úkrytu, kde se schovávají postavy z různých kapitol a lokací. Golan Vivaldi naříká a tvrdí, že jak Řád tak Scoia'tael k němu mají odpor a považují ho za zrádce. Vaska je nešťastná z toho, jak se válka šíří až k její vesnici. Poustevník chtěl Krále Foltesta varovat, ale nedorazil včas. Novicka Geraltovi připomíná Ithlinino proroctví, které předpovídá konec světa. Carmen se zde také nachází, pokud Geralt nezabil Vincenta. Ve sklepě je nečinný Vetala a Odhodlaná dívka z Břehu. Geralt a Sigfried pokračují do suterénu zamořeného potvorami. Když vyjdou po schodech, šílenec jim poradí vylézt jeho oknem.

Venku se odehraje další boj, a Geralt získává klíč od zraněného rytíře Řádu. Geralt a Sigfried sestupují do stok, ve kterých čelí dalšímu monstru s tuhým kořínkem - Zeugl.

Po cestě strašlivými stokami Geralt a Sigfried konečně dorazí do kláštera, kam se uchýlil Velmistr. Sigfried je zraněn a naléhá na zaklínače, aby pokračoval bez něj.

Witcher medallion
Neutrální
Editovat

Geralt se vrací zpět do Chrámové čtvrti s Triss Ranuncul a informuje krále o jeho zjištěních.

Geralt a Triss se brzy poté utkají se Sigfriedem; Geralt má možnost jej zabít či ušetřit.

Geralt a Sigfried jsou poté zavedeni do úkrytu, kde se schovávají postavy z různých kapitol a lokací. Golan Vivaldi naříká a tvrdí, že jak Řád tak Scoia'tael k němu mají odpor a považují ho za zrádce. Vaska je nešťastná z toho, jak se válka šíří až k její vesnici. Poustevník chtěl Krále Foltesta varovat, ale nedorazil včas. Novicka Geraltovi připomíná Ithlinino proroctví, které předpovídá konec světa. Carmen se zde také nachází, pokud Geralt nezabil Vincenta. Ve sklepě je nečinný Vetala a Odhodlaná dívka z Břehu. Geralt a Sigfried pokračují do suterénu zamořeného potvorami. Když vyjdou po schodech, šílenec jim poradí vylézt jeho oknem.

Geralt se venku setkává s Yaevinnem a má opět možnost jej zabít či ušetřit - stejně jako dříve se Sigfriedem. Každopádně se poté objeví i další boje; Triss poté navrhne, že by se měli uchýlit do stok, ve kterých následně čelí dalšímu monstru s tuhým kořínkem - Zeugl. Není zde žádný zraněný rytíř, který by jim dal klíč - Triss už ho má.

Po cestě strašlivými stokami Geralt a Triss konečně dorazí do kláštera, kam se uchýlil Velmistr. Geralt v této chvíli použije lest, aby se zbavil Triss a mohl pokračovat sám.

Items Squirrel tail
Logo Order of the Flaming Rose
Witcher medallion
Cesty se proplétají
Editovat

V této chvíli již nezáleží na tom, jakou cestu Geralt zvolil, dál pokračuje sám. Když Geralt konečně najde Velmistra, zjišťujeme, že všechno co udělal bylo pro záchranu lidstva před "Bílou Zimou" (Ithlinino proroctví). Celý svůj život byl soužen vizemi o tom, jak by budoucnost lidstva vypadala, kdyby nebyly provedeny žádné akce. Jeho řešení bylo prosté: stát se spasitelem.

Aby toho dosáhl, Jakub z Aldersbergu nedávno vyvinul mutanty známé jako Větší bratři, kteří měli sílu a schopnosti zaklínače bez sentimentu. Tito mutanti by vedli Věřící na exodus směrem k jihu, a tak je zachránili před zlověstnými předpověďmi. Geralt poměrně trefně upozorní na fakt, že každý megaloman mluví o "větším údělu". S pomocí svých přátel, které získal během příběhu se Geralt prodírá Velmistrovou vizí a zastavuje jeho plány.

Geraltova konečná volba se týká požadavku Krále Divokého Honu o Velmistrovu duši.

Volba 1: Odmítnout požadavek Krále Honu, a změnit tak svůj osud samého ničení. nebo

Volba 2:  Přistoupit na požadavek Krále Honu a vyhnout se tak souboji s Králem. Geralt se poté dozví, že Velmistra znal pod jiným jménem.

'Mějte na paměti:' V Epilogu se Geralt již nemůže přesunout do libovolné lokace - je omezen na Chrámovou čtvrť, odkud se dostane do Ledových pustin, a skončí zpět na nádvoří kláštera Řádu.

Odkazy: Editovat

Závěrečné video Editovat

Ke konci vidíme Geralta, jak přijímá odměnu za zneškodnění Velmistra a jeho mutantů. Když se Bílý Vlk blíží ke dveřím paláce, všimne si mrtvých stráží. Tasí meč a spěchá do královské pracovny, kde najde Foltesta pod útokem osamoceného vraha. Započne souboj mezi Geraltem  a neznámým útočníkem, který začíná mít navrch... Zaklínač poté ale použije čerstvě získaný měšec zlaťáků jako odvrácení pozornosti a umožňuje mu useknout vrahovu ruku. Neúspěšný vrah je odmaskován: je to neznámý obličej... s velmi známými oky - zaklínačskými.

Konec spoileru.

Místa Editovat

Další informace Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.