FANDOM


Cirra z Cintry byla cintránská  princezna, dcera krále Corama I. a jeho ženy Rigoberty Lyrijské, sestra následníka trůnu Corama II. Provdala se za Radovida II. řečeného "Námořníka" a stala se tak třetí historicky doloženou královnou Redanie. S manželem zplodila dva syny - Radovida, který na trůn po otci usedl již jako třetí nositel tohoto jména, a Vizimira, který se vlády ujal po bratrově smrti s přídomkem "Starý".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.