Mír, uzavřený mezi Severními královstvími a Nilfgaardským císařstvím, který ukončil Velkou válku. Podmínky uzavřené ve smlouvě byly nápadně nevýhodné pro Nilfgaard, který se vzdal téměř všeho, co za války získal - kromě Cintránského království. Niflgaard rovněž nechal na pospas seveřanům své kolonizátory, které dříve vyzval k osídlení obsazených území. Represe čekaly rovněž nelidské obyvatelstvo Severu. Důvodem pro podepsání této smlouvy Nilfgaardem byla snaha zamezit všem konfliktům v budoucnosti a zabezpečit trvalý mír mezi Severem a Jihem. Právě tento mír byl nutný pro uskutečnění expanzivní politiky nilfgaardského kupeckého cechu, který díky němu mohl začít svou ekonomickou expanzi na nyní spřátelený, ale válkou zničený Sever.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.