Zaklínač Wiki
Advertisement

Mír, uzavřený mezi Severními královstvími a Nilfgaardským císařstvím, který ukončil Velkou válku. Podmínky uzavřené ve smlouvě byly nápadně nevýhodné pro Nilfgaard, který se vzdal téměř všeho, co za války získal - kromě Cintránského království. Niflgaard rovněž nechal na pospas seveřanům své kolonizátory, které dříve vyzval k osídlení obsazených území. Represe čekaly rovněž nelidské obyvatelstvo Severu. Důvodem pro podepsání této smlouvy Nilfgaardem byla snaha zamezit všem konfliktům v budoucnosti a zabezpečit trvalý mír mezi Severem a Jihem. Právě tento mír byl nutný pro uskutečnění expanzivní politiky nilfgaardského kupeckého cechu, který díky němu mohl začít svou ekonomickou expanzi na nyní spřátelený, ale válkou zničený Sever.

Advertisement