Carcano byla pevnost v Soddenu na řece Ině, která byla vypálena do základů během druhé severní války. Tvořila součást linie Widort-Carcano-Armeria.

Z místa soustředění u Drieschotu jsme se pohnuli v noci ze čtvrtého na pátého srpna. Rozkaz všem jednotkám zněl: dosáhnout linie Widort-CarcanoArmeria, získat kontrolu nad brody přes Inu, ničit jednotky nepřítele, ale vyhýbat se větším ohniskům odporu. Zakládáním požárů, zvláště nočních, osvětlovat cestu divizím IV. armády, šířit paniku mezi civilním obyvatelstvem a vyvolat ucpání dopravních tepen v týlu nepřítele uprchlíky. Předstíráním obchvatných manévrů tlačit relativně malými silami nepřátelská vojska do skutečného obklíčení. Exemplárními eliminacemi vybraných skupin zajatců a civilního obyvatelstva vzbuzovat strach, vyvolávat paniku a podrývat morálku nepřítele. Výše uvedené úkoly splnila brigáda s mimořádným služebním nasazením.

Elan Trahe: Za Císaře a za vlast.
Cesta bojové slávy VII. daerlanské jízdní brigády

—str. 189, Křest ohněm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.