Caitlyn byla kaedwenská princezna. Byla provdána za redanského krále Vestibora řečeného "Pyšný" a stala se tak druhou historicky doloženou redanskou královnou. S manželem zplodila syna Radovida, který později na trůn usedl již jako druhý nositel tohoto jména. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.