Caelf je město.

Byla zde vypsána odměnu na hlavu Ivo Mirce, známého jako "Cikáda". Vládcova dcera, Virginia, zde žije.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.